Οι Πυλώνες

Η ταύτιση της σημερινής Ιθάκης με την Ομηρική

 

Η ταύτιση της Ιθάκης με την Ομηρική εδράζεται σε δέκα κύριους πυλώνες που εκφράζουν την Προϊστορική – Προ-ομηρική, Τοπωνυμική, Οδυσσειακή, Παραδοσιακή, Αρχαιολογική και Ιστορική της αλήθεια. Οι πυλώνες εμπεριέχουν, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, ένα πυκνό πλέγμα σαφών Οδυσσειακών-Ομηρικών ενδείξεων-τεκμηρίων.

Επισήμανση: Τα κείμενα της έκθεσης είναι τα περιληπτικά κείμενα. Το πλήρες κείμενο υπάρχει στο παρόν φυλλάδιο. Ο επισκέπτης, λόγω του ασυνήθους, αλλά αναγκαίου αναγνωστικού υλικού της έκθεσης έχει τρεις δυνατότητες παρακολούθησης-ανάγνωσης: Να περιορισθεί στις περιλήψεις του κάθε κεφαλαίου-πυλώνα, να επεκταθεί στους τίτλους ή το επεξηγηματικό κείμενο που ακολουθεί ή να προσφύγει στο πλήρες κείμενο του φυλλαδίου που καλύπτει την έκθεση.