Τιμής ένεκεν

11ος Πυλώνας:

ʻʻΤιμής ένεκενʼʼ στους αρχαίους Ιθακήσιους

click to zoom in
click to zoom in

(Περίληψη) Τα ονόματα που ακολουθούν σε αλφαβητική σειρά προέρχονται από επιτύμβιες στήλες νεκροπόλεων της Ιθάκης και ανήκουν σε Ιθακήσιες και Ιθακήσιους των κλασικών και πρώιμων Ελληνιστικών, χρόνων, που έζησαν προ 2300-2500 ετών.

Κάποιος, ίσως να προσκύνησε ή νʼ άφησε αφιερώματα στο σπήλαιο της Πόλης, το ναό του Απόλλωνα ή το ιερό της Άρτεμης, άλλος να χάραξε επιγραφές, να δεξιώθηκε στο ʻʻΟδύσσειονʼʼ, να πήρε μέρος σε αγώνες, να σμίλεψε αγάλματα, να τόρνεψε ή να ζωγράφισε αγγεία, να έκοψε νομίσματα, να έπαιξε την ʻʻπεττείαʼʼ και γιατί όχι να μην ήταν αυτός που αφιέρωσε τη μάσκα με την επιγραφή ʻʻΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙʼʼ.

Η αναφορά στα ονόματά τους είναι φόρος τιμής στους γνωστούς και άγνωστους, αρχαίους Ιθακήσιους/ες που διαιώνισαν τη φλόγα της ΟμηρικήςΟδυσσειακής Ιθάκης.

Α.  ΓΕΛΟΧΟΣ,  ΑΓΗΜΟΝΙΔΑ,  ΑΓΗΝΟΡΙΔΑ,  ΑΓΕΜΑΧΟΣ,  ΑΓΛΑΟΣ,  ΑΛΑΝΔΡΟΣ,  ΑΛΕΞΙΛΑΟΣ,
ΑΜΥΝΤΑΣ, ΑΝΔΡΩΝΟΣ, ΑΠΕΛΛΕΑ-ΦΙΛΑ, [Α]ΣΤΕΡΙΣ.

Γ.  Γ[Λ]ΑΥΚΙΑ.

Δ.  ΔΑΜΑΛΚΟΣ, ΔΑΜΑΣΙΔΑΣ, ΔΑΜΩ, [ΔΑ]ΜΟΚΡΙΤΑΣ, ΕΥΚΡΙΤΑΣ, ΔΑΜΩΣ, ΔΕΜΟΦΙΛΟΣ, ΔΕΞΙ-
ΛΑΟΣ, Δ[Α]ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ , ΔΙΚΑΙΑ, ΔΙΟΚΛΕΙΔΑΣ.

Ε.  ΕΛΑΦΙ-ΕΛΑΦΙ ΛΑΜΙΣΚΟΣ, ΕΡΩΣ, ΕΚΝΑΓΑΘΟΣ, ΕΧΕΚΡΑΤΕΙΑ ΚΛΕΟΦΩΝΟΣ, ΕΥΔ[Ω[ΡΙΧΑΣ ,
ΕΥΔΩΡΟΣ, ΕΥΞΕΊΔΩΡΟΣ.

Θ.  ΘΕΑΙ….ΣΦΑΚΙΩΝ[ΟΣ], ΘΕΙΣΦΟΡΟΣ, ΘΕΟΓΝΩΤΙΔΑ[Σ], ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡ[Α], ΘΕΟΦΙΛΙ.,
ΘΕΥΔΩΡ…

Ι.    ΙΟΝΠΟΔΩΡΟΣ

Η.  ΗΡΑΚΛΗΣ.

Κ.  ΚΑΛΛΙΔΡΌΜΟΣ, ΚΑΛΙΜΑΧΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΥΧΗ, ΚΑΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΛΕΥΜΝΑΣΤΟΣ, ΚΛΕΟΜΗ[ΔΗΣ],
ΚΛΕΟΜΗ/ ΦΡΥΝΩΝΟΣ, ΚΛΕΩΝ, ΚΛΗΝΑΓΟΡΑΣ, ΚΡΙΤΑΣ, ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ, ΚΥΔΩΝΊΑ.

Λ.  ΛΕΑΝΔΡΟΣ, ΛΕΟΝΤΙ, ΛΙΣΙΔΙΚΑΣ, ΛΥΚΥΝ[Θ]ΙΟΣ ΕΥΞΕΝΟΣ.

Μ.  ΜΟΛΩΤΑΣ, ΜΑ[Τ]ΙΛΛΑΣ.

Ξ.  ΞΕΝΟΦΑΝΤΙΣ.

Π.  ΠΑΝΤΙΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ, ΠΕΙΣΙΤΕΛΗΣ, ΠΙΣΤΑΚΙΩΝ, ΠΟΛΥΚΡΑΤ[Ε]ΟΣ, ΠΟΛΥΚΡΙΤΑΣ , ΠΡΑΫ-
ΛΟΣ, ΠΡΑΫΧΟΣ, ΠΥΘΕΑΣ .

Σ.   [Σ]ΕΜΝΟΣ, ΣΩΤΗΡ[ΙΣ], ΣΥΡΑΣ ΣΩΤΩΝΟΣ, ΣΩΣΙΜΙΟΣ, [Σ]ΩΤΑΚΟΣ, CΩΙΛΟΣ CΩΤΙΩΝ.

Τ.  ΤΙΜΑΝΔΡΑΣ-ΦΕΙΔΙΟΣ, ΤΙΜΟΘΕΑΣ, ΤΙΜ[Ο]Σ ή ΤΙΜ[Ω]Σ, ΤΕΙΣΙΑΣ.

Φ.  ΦΙΑΛΩΣ- ΦΙΛΙΟΣ, ΦΙΛΙΔΟΣ, ΦΙΛΙΚ[Α], ΦΙΛΙΣ, ΦΙΛΩΤΙΟΣ.

Χ.  ΧΑΛΧΙΣ.