Η έκθεση φως στην Ομηρική Ιθάκη, είναι μια πρωτότυπη προσωπική προσέγγιση του θέματος, προϊόν μακροχρόνιας έρευνας, Στηρίζεται σε αρχαιολογικά και άλλα επιστημονικά δεδομένα,απόψεις αρχαιολόγων,λογίων και ερευνητών με τον κύριο κορμό της να βασίζεται στις θέσεις της καθηγήτριας αρχαιολογίας κυρίας Ευγενίας Βικέλα.

Δεν ανταγωνίζεται και δεν υποκαθιστά τα μουσεία της Ιθάκης, αλλά προβάλλει και αυτός είναι ο στόχος της άλλωστε, την οδυσσειακή, ομηρική φυσιογνωμία συγκεκριμένων ευρημάτων ή δεδομένων που αναδεικνύουν την ομηρική φυσιογνωμία του νησιού, δεδομένων που παρέμειναν για δεκαετίες αφημένα εκούσια ή ακούσια στην λήθη ή την χρυσή εφεδρεία.

Η έκθεση μοναδική σε στοιχεία στο χώρο του πρώην Οδυσσειακού βασιλείου και αισιοδοξεί να γίνει το Ιερό Άνδρο της Οδυσσειακής παρουσίας στην Ιθάκη.

Η ταύτιση της Ιθάκης με την Ομηρική εδράζεται σε δέκα κύριους πυλώνες  που εκφράζουν την προϊστορική, προ-ομηρική, τοπωνυμική, οδυσσειακή, παραδοσιακή, αρχαιολογική και ιστορική της αλήθεια. Οι πυλώνες περιέχουν ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί ένα πυκνό πλέγμα σαφών ομηρικών ενδείξεων – τεκμηρίων.